Stimate utilizator,

în acest document sunt descrise modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care consultă paginile internet ale societății Italchimica S.r.l., mai exact modalitățile de colectare, păstrare, utilizare și ștergere a „oricărei informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă” (după cum este definit în articolul 4 din Reg. european 679/2016).

Operatorul și Persoana împuternicită cu prelucrarea

Operatorul de prelucrare a datelor este Italchimica S.r.l., cu sediul legal în Padova, Riviera Maestri del Lavoro n.10, 35127. Persoana împuternicită cu prelucrarea în conformitate cu legislația în vigoare poate fi contactată la următoarele date de contact:     TELEFON: +39-0498792456      E-MAIL: privacy@italchimica.it

Colectarea datelor cu caracter personal și utilizarea acestora

În conformitate cu obligațiile care decurg din legislația națională (D. Leg nr. 196 din 30 iunie 2003 , Codul în materie de protecție a datelor cu caracter personal) și comunitară, (Regulamentul European privind protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016, RGPD) cu modificările ulterioare, paginile internet ale ITALCHIMICA respectă și protejează confidențialitatea vizitatorilor.

Vă informăm că pe durata utilizării paginilor web ale societății, ITALCHIMICA ar putea colecta și prelucra date cu caracter personal ale vizitatorilor. Paginile internet ale ITALCHIMICA utilizează fișiere jurnal în care sunt păstrate informații colectate în mod automatizat pe durata vizitelor utilizatorilor. Ar putea fi colectate următoarele informații:

– adresa de protocol internet (IP);
– tipul de browser și parametrii dispozitivului utilizat pentru conectarea la pagina internet;
– denumirea furnizorului de servicii internet (ISP);
– data și ora vizitei;
– pagina web de proveniență a vizitatorului și de ieșire;
– eventual numărul de click-uri.

Informațiile menționate mai sus sunt prelucrate în formă automatizată și colectate în formă exclusiv agregată în vederea verificării funcționării corecte a paginii internet și din motive de siguranță. Aceste date nu sunt utilizate niciodată pentru identificarea sau profilarea utilizatorului, ci numai în scop de protejare a paginii internet și a utilizatorilor acesteia.

ITALCHIMICA va utiliza datele cu caracter personal exclusiv prin modalități compatibile cu scopurile pentru care acestea au fost obținute sau autorizate ulterior de partea interesată.

Cookie” – Informații salvate automat pe computer

Cookie-urile sunt informații memorate automat pe o pagină internet vizualizată pe computerul unui utilizator. Când utilizatorul vizitează o pagină internet a ITALCHIMICA, este posibil ca unele date să fie stocate pe computerul său sub formă de „cookie-uri” în vederea recunoașterii automate a utilizatorului la următoarele vizite. ITALCHIMICA depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura conformitatea cu legile și cu regulamentele din cadrul jurisdicțiilor relevante în materie de cookie-uri și solicită utilizatorilor consimțământul expres în vederea utilizării cookie-urilor pe paginile sale internet.

Dezactivarea cookie-urilor

În cazul în care nu dorește să adere la această politică privind cookie-urile și dorește să excludă colectarea acestora de către paginile internet ale ITALCHIMICA, vizitatorul poate refuza să acorde consimțământul prin utilizarea banner-ului dedicat sau, întrucât cookie-urile sunt asociate cu browser-ul utilizat, fiecare utilizator le poate dezactiva direct din propriul browser, refuzând/revocând astfel consimțământul privind utilizarea acestora.

Trebuie avut în vedere faptul că dezactivarea cookie-urilor ar putea împiedica utilizarea corectă a anumitor funcții ale site-ului în cauză.

Cereri de informații și transmiterea de curriculum vitae

În vederea asigurării prelucrării corecte a datelor cu caracter personal, se solicită ca eventualele cereri de informații să fie transmise prin intermediul paginii web dedicate și ca CV-urile să fie transmise numai prin e-mail la adresa curriculum@italchimica.it

CV-urile care vor parveni în alte forme sau prin alte mijloace nu vor fi luate în considerare și vor fi șterse imediat.

Păstrarea datelor

ITALCHIMICA păstrează și prelucrează datele cu caracter personal numai pe durata de timp necesară atingerii scopului specific declarat sau pe durata stabilită prin legi sau regulamente.

ActivitateScopul prelucrăriiTemeiul legalPerioada de păstrare și de prelucrare
Navigare pe pagina internetdatele colectate vor fi prelucrate numai în vederea obținerii de informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și în vederea verificării funcționării corecte a acestuiaInteresul legitimNumai pe durata sesiunii respective, la încheierea căreia datele sunt șterse

Profilarea utilizatorului prin intermediul cookie-urilorConsimțământ1 an
Cerere de contact sau de informații prin intermediul formularului dedicat
Interesul legitim care decurge din cererea adresată de utilizator1 an
Transmiterea propriului curriculum vitae prin email (la adresa dedicată)
Interesul legitim care decurge din cererea adresată de utilizator1 an

La finalul perioadei de păstrare, datele cu caracter personal colectate vor fi șterse.

Drepturi

Informăm utilizatorii asupra faptului că RGPD prevede posibilitatea ca persoana vizată să solicite operatorului de prelucrare a datelor accesul la datele cu caracter personal, rectificarea, portabilitatea sau ștergerea acestora și limitarea prelucrării lor; de asemenea, persoana vizată poate beneficia de posibilitatea de a se opune prelucrării datelor și de a-și exercita celelalte drepturi prevăzute în capitolul 3 secțiunea 1 din RGPD, printre care amintim dreptul de a-și revoca consimțământul, acolo unde este prevăzut. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazată pe consimțământul acordat înainte de revocare.

Accesul la date și corectarea acestora

ITALCHIMICA garantează dreptul de acces la datele personale aflate în posesia societății persoanelor fizice titulare care solicită acest lucru, precum și dreptul de a corecta, modifica sau șterge propriile date personale, pe baza contactării Persoanei împuternicite cu prelucrarea la următoarele date de contact: TELEFON: +39-0498792456      E-MAIL: privacy@italchimica.it

Siguranța și integritatea datelor

ITALCHIMICA adoptă toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal aflate în posesia sa, împotriva pierderii, abuzului, accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii și își revizuiește periodic politica de securitate ca parte a garantării confidențialității datelor personale.

Modificări la prezenta informare

ITALCHIMICA își rezervă dreptul de a modifica și actualiza prezenta informare. Ori de câte ori vor fi aduse modificări materiale acestei informări, ITALCHIMICA va publica textul revizuit pe propriile pagini internet.

Informare actualizată la 04/10/2019.